Disaster Recovery Backup

Disaster Recovery Backup

Με τη νέα υπηρεσία Nefus DR, μπορείτε να έχετε backup κλώνο ενός ολοκλήρου Η/Υ ή του server σας. Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα backup στο cloud της Nefus, αλλά και σε εξωτερικό δίσκο usb. Ο backup κλώνος επαναφέρει τον Η/Υ μας ακριβώς στην κατάσταση που ήταν πριν πάθει τη ζημιά και το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να το κάνει σε διαφορετικό μηχάνημα (hardware). Επίσης, όταν έχουμε το backup μας στο cloud, μπορούμε να είμαστε ήσυχοι και να ξέρουμε ότι όχι μόνο δεν έχει χαθεί τίποτε, αλλά θα ξαναδουλέψουν όλα όπως ήταν ακόμα και στο πιο ακραίο σενάριο καταστροφής! Πλημμύρα, κλοπή, πυρκαγιά, σε απώλεια των μηχανημάτων και των backup αυτών ακόμα κι από υψηλές τάσεις ρεύματος. Μέσα σε 24 ώρες του αργότερο, όλα έχουν επανέλθει κι λειτουργούν, ακόμα και στο χειρότερο σενάριο.

Υπηρεσία: από 50€/χρόνο ανά pc και 150€/ χρόνο ανά server.

Εγκατάσταση 100€ / ανά pc ή server

Software License: 50€